Klimaatvluchtelingen en klimaatbeleid

Kom ook op vrijdagmiddag 23-06-2017 naar de bijeenkomst georganiseerd door de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales in het Huis van Europa. Tijd 14:00 tot 16:00 uur met daarna netwerkborrel. Inloop vanaf 13:30 uur. Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB Den Haag

Op dit moment voltrekt zich een humanitaire ramp in de Sub-Sahara landen. Veel mensen zijn op de vlucht voor de droogte (soms in combinatie met oorlog). We kunnen verwachten dat de klimaatvluchtelingen een steeds terugkerend politiek thema zal worden de komende jaren.

Onze vereniging, de vereniging voor Zonnekrachtcentrales organiseert een paar keer per jaar een thema-middag in dit geval is het thema: "Klimaatvluchtelingen en klimaatbeleid"

Onze vereniging stelt zicht ten doel de klimaatverandering aan te pakken door zo snel mogelijk over te schakelen op hernieuwbare energie, waarbij we denken dat de woestijnen een belangrijke rol zullen gaan vervullen. We zien daar voor de Sub-Sahara landen een ideale mogelijkheid om zich te ontwikkelen, geweldige zonomstandigheden, terwijl die landen over het algemeen niet beschikken over een behoorlijke infrastructuur wat elektriciteit betreft, één van de voorwaarden voor economische ontwikkeling. Maar ook voor de mogelijkheid om schoon drinkwater te produceren. Onze vereniging gaat zich daar de komende jaren voor inzetten. Probleem de landen zijn extreem arm.

Wat is de verantwoordelijkheid van Europa (Nederland) als het gaat om dit probleem.  Wat moet er gebeuren in het kader van het klimaatakkoord van Parijs, wat in het kader van ontwikkelingssamenwerking, wat in het kader van terrorisme bestrijding.

AANMELDEN: secretaris@zonnekrachtcentrales.nl

Thema: Klimaatvluchtelingen en klimaatbeleid

Spreker Jan Vos Hij belicht de Afrikaanse problematiek in de internationale klimaat en energie context.

Jan Vos is voormalig tweede kamerlid met duurzame energie en klimaat in zijn portefeuille, daarvoor directeur van een impact investeringsmaatschappij die investeert in Afrika, onder meer in de Democratische Republiek Congo en de Centraal Afrikaanse Republiek. Hij is zeer toegewijd aan een duurzame economie en heeft consequent gewerkt aan een veiliger nationaal en internationaal milieu.Spreker Paul van den Oosterkamp: Hij belicht de huidige energie situatie in het MENA gebied met de nadruk op de Sub-Sahara.

Paul van den Oosterkamp is Senior Beleidsadviseur bij ECN en geeft advies over brede waaier van energieonderwerpen, technologie combineren met sociaaleconomisch en beleidsaspecten, in het bijzonder overgang naar een duurzamer energiemix. Zowel in Europa als internationaal, met speciale aandacht voor de MENA regio. Voordat hij werkzaam werd bij ECN in 2001, werkte hij in verschillende functies bij KTI Benelux (thans Technip) met een focus op R&D in waterstof technologieën, petrochemie en raffinaderij technologie. Paul heeft een achtergrond in Chemische technologie en in 2008 haalde hij een Executive MBA aan de Twente School of Management.Er wordt nog gezocht naar een Europarlemantariër die hier zijn/haar licht over wil laten schijnen.

Kijk voor meer informative op:

http://www.zonnekrachtcentrales.nl/