Ga naar de inhoud

Conferentie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Op vrijdag 29 juni 2012 organiseren het Huis van Europa en LTO Nederland een conferentie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in De Vliethoeve in Bodegraven.

Het politieke en maatschappelijk debat over het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) is nog in volle gang. Het debat zal dit jaar waarschijnlijk nog niet worden afgerond maar het wordt al duidelijker waar het naar toe gaat met het nieuwe GLB in Europa voor de periode 2014-2020. Er zal echter eerst duidelijkheid moeten komen over het EU-budget voor diezelfde periode. Verder zal ook het Europees Parlement, dat onlangs een advies uitbracht over het nieuwe GLB, zich hierover nog moeten uitspreken. Op 19 juni a.s. presenteren de rapporteurs hun voorstellen voor de reactie van het Europees Parlement.
De onderhandelingen en discussies zijn nog in volle gang, al wordt bij de afsluiting van het Deense voorzitterschap wel een 'tussenstand' opgemaakt.  Dit is voor het Huis van Europa en LTO Nederland aanleiding om deze conferentie te houden, waarbij theorie wordt gekoppeld aan de praktijk: in de loop van de morgen wordt een bezoek gebracht aan een agrarisch bedrijf.

De conferentie start met twee korte inleidingen. Johan van Gruijthuijsen (DG Landbouw van de Europese Commissie) zal ingaan op de onderhandelingen van de Landbouwraad die de week ervoor hebben plaatsgevonden. Aansluitend zal Albert Jan Maat (voorzitter LTO Nederland) zijn kijk hier op geven en de gewenste richting schetsen van het toekomstige  GLB. Daarna volgt een bedrijfsbezoek om zich te krijgen op de gevolgen voor de individuele ondernemer. We sluiten af met een ongeveer een uur durend debat.  

Het programma van 29 juni a.s.is als volgt:
09.00 uur:   Inloop
09.30 uur:   Welkomstwoord door de heer Van der Vaart (directeur Informatiebureau Europees Parlement in Nederland) en voordracht door de heer Johan van Gruijthuijsen (DG Landbouw Europese Commissie) en de heer Albert Jan Maat (voorzitter LTO Nederland).
10.30 uur:  Bezoek naburig agrarisch bedrijf; keuze uit een (melk)veehouderij of een akkerbouwbedrijf.
12.00 uur:  Lunch
12.30 uur:  Plenair debat

We sluiten de conferentie af met een kopje koffie en thee om ongeveer 13.30 uur.

Locatie: De Vliethoeve, Zuidzijde 101-102, 2411 RW Bodegraven

Deelname aan de conferentie is gratis. Indien u aanwezig wilt zijn, is het van belang om u snel aan te melden per email via info@huisvaneuropa.eu  o.v.v. 'GLB-conferentie 29 juni'.

Let op, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! U wordt tevens verzocht in uw mail aan te geven naar welk agrarisch bedrijf uw voorkeur uitgaat: melkveehouderij of akkerbouwbedrijf. We zullen met de indeling van de groepen zoveel mogelijk rekening houden met uw voorkeur.