Ga naar de inhoud

Landelijk seminar in het Huis van Europa op 6 november: Informatiecampagne over late betalingen

In het kader van de informatiecampagne over late betalingen wordt in de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Den Haag op dinsdag 6 november van 9:00 tot 17:30 een informatieseminar
gehouden. De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Europese Commissie voor Ondernemingen en Industrie zullen
acte de présence geven; daarnaast worden aan aantal nuttige trainingssessies gehouden over maatregelen waarmee late betalingen kunnen worden tegengegaan.

DAGPROGRAMMA:

9:00-9:30 Inschrijving en koffie


OCHTENDSESSIE

9:35-9:40 Welkomstwoord
De heer Andy Klom, hoofd van de Europese Commissie Vertegenwoordiging in Den Haag

9:40-10:00 Toespraak door Nederlandse MKB-vertegenwoordiger
De heer Rinke Zonneveld, directeur Ondernemerschap, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

10:00-10:20 Late betalingen: de schadelijke gevolgen voor het Europese bedrijfsleven
De heer Rob Wolthuis, secretaris van het ondernemerschap en financiering MKB Nederland

10:20-10:50 Richtlijn 2011/7/EU over het bestrijden van late betalingen bij commerciële
transacties
Mevrouw Idaira Robayna Alfonso, Europese Commissie, Directoraat-generaal Ondernemingen en
Industrie

10:50-11:20 Presentatie door de Nederlandse overheid
Mevrouw Jeannine de la Bursi, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

11:20-11:40 Koffiepauze

11:40-12:00 Presentatie door het Nederlandse Enterprise Europe Network (EEN)
De heer Erik Hesseling, Enterprise Europe Network NL - Coördinatie International Business

12:00-12:30 Presentatie door Intrum Justitia van de Nederlandse index van late
betalingen 2012
De heer Edwin Prevoo, Managing Director, Intrum Justitia in Nederland

12:30-12:45 Vragen en antwoorden

12:45-14:30 Netwerkbuffetlunch
ec.europa.eu/enterprise/late-payment-campaign

MIDDAGSESSIE

14:30-15:00 Trainingssessie één: Commerciële transacties tussen bedrijven onderling en
tussen overheidsinstanties en het bedrijfsleven

Mevrouw Idaira Robayna Alfonso, Europese Commissie, Directoraat-generaal Ondernemingen en
industrie

Tijdens deze trainingssessie wordt informatie gegeven over de verschillende regels die op de
verschillende transacties van toepassing zijn. Er wordt gesproken over hoe rentetarieven worden
berekend, de nieuwe verplichting met betrekking tot transparantie en het verhogen van bewustzijn.
Daarnaast worden concrete voorbeelden gegeven van oneerlijke contractvoorwaarden en wordt de
compensatie waar crediteuren recht op hebben in het geval van late betaling doorgenomen. Hierbij
wordt ook de website van de informatiecampagne gepresenteerd en worden aanwijzingen gegeven
voor het vinden van meer informatie.

15:10-16:10 Trainingssessie twee: Hoe te handelen bij late betalingen van commerciële
transacties. Mogelijke stappen en instrumenten om dit probleem aan te pakken

De heer Oscar Boeder, bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.
Mevrouw Idaira Robayna Alfonso, Europese Commissie, Directoraat-generaal Ondernemingen en
industrie

Tijdens deze trainingssessie wordt informatie gegeven over de verschillende instrumenten (inclusief
controversiële) die op landelijk en EU-niveau tegen late betaling kunnen worden ingezet. Er worden
praktische voorbeelden en best practices gegeven (indien beschikbaar ook informatie op landelijk
niveau).

16:30-17:30 Vragen en antwoorden

17:30-17:35 Afsluitende woorden

Om u voor het seminar aan te melden neemt u per e-mail contact op met Dionne Hekkers
dionne.hekkers@newslab.nl of telefonisch via +31 20 796 37 13

Ga voor meer informatie naar ec.europa.eu/enterprise/late-payment-campaign