Ga naar de inhoud

Debat in het Huis van Europa: De toekomst van de Nederlandse Biobased Economy in Europa

Op donderdag 27 september 2012 organiseert het Informatiebureau van het Europees Parlement in Nederland samen met andere partijen een debat rond de vraag : hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de Nederlandse biobased economy de meest concurrerende van Europa wordt?

De Europese Commissie presenteerde dit jaar een plan, waarmee zij de Europese biobased economy van een nieuw elan wil voorzien. In de toekomst moet, door middel van kaderprogramma's en de structuurfondsen, geld worden vrijgemaakt voor nieuwe en bestaande Europese initiatieven op het gebied van biobased economy. De Nederlandse biobased economy kan bovendien ook door andere Europese en nationale wetgeving gestimuleerd worden.

De hamvraag op 27 september luidt dan ook:
Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de Nederlandse biobased economy de meest concurrerende van Europa wordt?
Doel is, het onderwerp biobased economy wordt onder de aandacht te brengen bij het nieuwe parlement en de Haagse beleidsmakers. Hierbij willen we de aanwezigen vooral uitdagen dit in een Europese context te plaatsen, en brainstormen hoe Biobased Delta het paradepaardje van Nederland wordt.

Wij nodigen u hierbij uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Aan bod komen stellingen als:
Een deel van het geld uit de Europese structuurfondsen zou geoormerkt moeten worden ten bate van biobased economy projecten
Europese en nationale regelgeving moet worden aangepast, om het hergebruik van restwarmte en afvalstoffen te stimuleren
Het Europees Plattelandsontwikkelingsfonds zou aangewend moeten worden om fysieke investeringen te ondersteunen, die het landbouwers mogelijk maakt om nieuwe, biobased economy markten te bedienen
Financiële prikkels en wetgeving ter stimulering van de biobased economy zijn te eenzijdig gericht op biomassa voor energie-doeleinden.

Graag aanmelden via dit e-mailadres: labovic@nl-prov.eu

15.30 uur Inloop
16.00 uur Opening door Europese Commissie
16.15 uur Column Bas Eickhout: De Toekomst van de Europese
Biobased Economy
16.30 uur De Biobased Economy in Den Haag

Deel 1: discussie tussen woordvoerders van de politieke
partijen
16.45 uur De Biobased Economy in Den Haag

Deel 2: intermezzo met verantwoordelijke ministeries
17.00 uur De Biobased Delta: een Europese supercluster in de
maak, gesprek met gedeputeerde Ben de Reu (Zeeland)
en Bert Pauli (Noord-Brabant) van de Biobased Delta
17.15 uur Discussie met de zaal
17.30 uur Netwerkborrel