Ga naar de inhoud

Feestelijke Prijsuitreiking Europrofiel-wedstrijd op 26 april in het Huis van Europa

Europrofiel is een wedstrijd voor middelbare scholieren die hun profielwerkstuk over de Europese Unie (EU) en Europese democratie willen schrijven.
Met deelname aan de Europrofiel-wedstrijd maken ze kans op een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Niet alleen de winnaar, maar ook andere goede inzendingen zullen met een prijs beloond worden.

Europrofiel is een jaarlijkse wedstrijd voor profielwerkstukken over de Europese Unie, die geschreven zijn door middelbare scholieren in hun eindexamenjaar. Met deze wedstrijd is een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel en een persoonlijke ontmoeting met Europarlementariërs te winnen.

Dit jaar vindt Europrofiel voor de eerste keer plaats en er zijn totaal acht profielwerkstukken ingezonden. Een selectie van vier werkstukken is voorgelegd aan een deskundige jury. Bovendien heeft een aantal Europarlementariërs (Wim van de Camp, Ria Oomen-Ruijten, Judith Sargentini en Marietje Schaake) de profielwerkstukken ook beoordeeld en deze beoordelingen zijn meegenomen in het eindoordeel.

De prijsuitreiking zal tussen 15.00u en 17.00u plaatsvinden in het Huis van Europa. Het hoofd van het Europees Parlement Informatiebureau, Eduard Slootweg, zal het openingswoord houden. Tijdens de prijsuitreiking zullen bovendien de genomineerde profielwerkstukken kort toegelicht worden door de deelnemers.


Belangstellenden die bij de prijsuitreiking aanwezig willen zijn, kunnen voor 22 april contact opnemen met Ursula Wagenaar via europrofiel@gmail.com.