Ga naar de inhoud

2 december: Een Europees huis? Focusgroep voor burgers in Den Haag

Op maandag 2 december organiseert de ICF GHK, een consultancy, in opdracht van de Europese Commissie een focusgroep waarbij burgers gevraagd wordt wat hun mening is over een eventueel Europees Huis. Graag nodigt ICF GHK u uit om deel te nemen aan de Focusgroep voor burgers in Den Haag.

UITNODIGING

Beste meneer of mevrouw,

Volgens een recente opiniepieiling is het vertrouwen van burgers in de Europese Unie sterk afgenomen. Burgers weten vrij weinig over de EU-instellingen en hebben daarnaast het gevoel weinig inspraak te hebben in het besluitvormingsproces. Om die redenen is er een debat gaande over de vraag hoe de deelname van burgers aan EU-beleid vergroot kan worden.

In samenwerking met Technopolis voert ICF GHK momenteel een studie uit in opdracht van de Europese Commissie (het Directoraat-Generaal voor Communicatie), een zogenaamde Haalbaarheidsstudie voor de oprichting van een Europees Huis voor het maatschappelijk middenveld.  Het doel van deze studie is om op basis van een analyse van de behoeften van burgers en het maatschappelijk middenveld na te gaan wat de toegevoegde waarde is van het opzetten van een dergelijk 'Huis'. Meer specifiek streeft deze studie ernaar om:

• De behoefte voor en de essentiële elementen van een dergelijk Huis voor het maatschappelijk middenveld te analyseren
• De noodzakijke voorwaarden voor implementatie van dit initiatief in kaart te brengen
• De mogelijke structuren en activiteiten van dit EU-Huis te definiëren
• De financiële mogelijkheden te bepalen

Zie bijgaand de 'background note' voor verdere informatie over deze studie.

De studie bouwt voort op een groot scala aan bestaande initiatieven op het gebied van participatieve democratie. In deze fase van de studie proberen we bewijs te verzamelen voor de mogelijke leemtes en verbeterpunten in bestaande initiatieven, de noodzakelijkheid en toegevoegde waarde van dit EU-huis, alsook de mogelijke samenwerking van de diverse initiatieven.

ICF GHK en Technopolis organiseren Focusgroepen in 15 EU-Lidstaten, waaronder twee sessies in Den Haag, met als doel informatie te verzamelen en de behoeftes van burgers in kaart te brengen voor een eerder genoemd Huis. Tijdens de focusgroepen zal het volgende worden besproken:
• De belangrijkste behoeften van burgers om inspraak te hebben in het debat over de EU;
• Kennis van en tevredenheid met bestaande initiatieven gericht op de deelname van burgers in de EU;
• Ideeën en aanbevelingen voor het nut van toekomstige maatregelen.

Graag nodigt ICF GHK u uit om deel te nemen aan de Focusgroep voor burgers in Den Haag. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 2 december, van 15:30 tot 18:00 in het Huis van Europa, op de Korte Vijverberg 5. Deelnemers worden beloond met een kleinigheidje.

Vanwege een relatief korte tijdsspanne waarin we deze studie organiseren, zouden we het zeer op prijs stellen als u uw interesse en deelname zo snel mogelijk zou kunnen bevestigen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en zijn uiteraard beschikbaar voor vragen en verdere uitleg.

Met vriendelijke groet,

Maurice van der Velden (maurice.vandervelden@icfi.com) en Sheila Maas (sheila.maas@icfi.com)