Ga naar de inhoud

Internationale Netwerkbijeenkomst van de Nederlandse Vrouwen Raad in het Huis van Europa

Op 11 februari organiseert de Nederlandse Vrouwen Raad de jaarlijkse Internationale Netwerkbijeenkomst in het Huis van Europa. Het doel van deze bijeenkomst is een nadere kennismaking met leden van het Europees Parlement die de voor vrouwen belangrijke thema's in hun portefeuille hebben.


Daarnaast is het de bedoeling om informatie uit te wisselen over wat zij als Europarlementariër de komende periode - Strategie 2020 - willen bereiken op deze thema's en hoe vrouwen en vrouwenorganisaties in Nederland hen daarin kunnen voeden en steunen.


P R O G R A M M A13.00 uur Inloop met koffie en thee

13.30 uur Welkomstwoord vanuit het Huis van Europa

13.40 uur Nederlandse Vrouwen Raad, internationale vertegenwoordiging Dieny Scheffer, voorzitter NVR

13.50 uur Nederlandse Vrouwen Raad, nationale coördinatie en officiële partner European Women's Lobby Tonny Filedt, vertegenwoordiger NVR in EWL-bestuur

14.00 uur Wisseling van de wacht - overdracht tussen komende en gaande Vrouwenvertegenwoordiger AVVN
            - Anke Vervoord, Vrouwenvertegenwoordiger 2012
            - Josette Dijkhuizen, Vrouwenvertegenwoordiger 2013

14.15 uur Presentaties Europarlementariërs

Strategie 2020:
- wat zijn de doelstellingen op voor vrouwen belangrijke thema's;
- hoe kunnen vrouwen en vrouwenorganisaties in Nederland Europarlementariërs daarin voeden en steunen.

Iedere aanwezige Europarlementariër presenteert vanuit zijn/haar politieke achtergrond en vanuit zijn/haar portefeuille wat hij/zij de komende jaren wil bereiken, en welke input van vrouwen en vrouwenorganisaties uit Nederland daarbij nodig is.

Aansluitend aan de presentaties kunnen vragen worden gesteld vanuit de zaal.

16.00 uur Afsluiting plenaire gedeelte; aan statafels achterin de zaal kan nagepraat worden met de Europarlementariërs.

16.15 uur Borrel in de foyer (tot 17.00 uur).Internationale Netwerkbijeenkomst
11 februari 2013
13.30 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
Huis van Europa
Korte Vijverberg 5/6
Den Haag

  

Registratie van de deelnemers is verplicht. U kunt zich hier aanmelden.