Ga naar de inhoud

Debat: Onze Belgische buren over democratie in Europa: Hoe denken onze buren over de staat van de democratie in Europa?

Steeds meer lidstaten streven, naast een economische unie, ook naar een politieke unie. Als kleine lidstaat heeft Nederland belang bij verdere Europese integratie, om zo het overwicht van de grote lidstaten tegen te gaan. Maar Nederland stelt zich terughoudend op. Nederlandse politici zijn huiverig om soevereiniteit over te dragen en Europese politieke integratie vorm te geven. Over hoe Europa er in de toekomst uit zou moeten zien wordt al helemaal niet gesproken. Hoe denken andere lidstaten hierover?

België en de 'Staat van de Europese Democratie'

Het Montesquieu Instituut en dagblad Trouw proberen in de komende debatreeks, getiteld 'De Staat van de Europese Democratie', te achterhalen hoe andere lidstaten aankijken tegen de democratie en de Europese Unie. Tijdens het eerste debat staat België centraal.

Deze lidstaat is, net als Nederland, een van de grondleggers van de Europese Unie. Hoe denken de Belgen over Europese democratie? Wordt ook in België de aarzeling om soevereiniteit over te dragen steeds groter? Zijn er spanningen tussen de nationale en Europese democratie? Hebben de Belgen vertrouwen in de Europese Unie en worden er in België wél vergezichten geschetst over de toekomst van de EU? En wat kunnen wij van België leren?

Dit soort vragen worden tijdens het debat aan de orde gesteld om te achterhalen wat de positie van België is ten aanzien van de Europese Unie. Dhr. Baron Van Daele, topdiplomaat en voormalig kabinetchef van de vaste voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy, en hoogleraar politieke wetenschappen Peter Bursens, geven uitleg over de werking van de Europese Unie achter de schermen en de verschillen en overeenkomsten tussen Belgische en Nederlandse politici en diplomaten. Streven zij dezelfde belangen na en hoe proberen zij de nationale belangen over het voetlicht te brengen?

Praktische informatie

Het debat vindt plaats op maandag 14 januari in het Huis van Europa. De voertaal is Nederlands.


Programma

15:45
Ontvangst met koffie/thee

16:00
Welkomstwoord door Andy Klom, hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland

16:05
Inleiding door dhr. Bursens

16:20
Inleiding door dhr. Van Daele

16:35
Debat o.l.v. Hans Goslinga

17:15
Afsluiting en borrel

Aanmelding

Toegang tot het debat is gratis. Aanmelden is verplicht, maar niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan graag doorgeven via evenementen@montesquieu-instituut.nl.

aanmeldformulier