Ga naar de inhoud

17 juni: Lunchlezing ´Europees Economisch bestuur: een kritische momentopname'

Op maandag 17 juni organiseert Instituut Clingendael een lunchlezing in het Huis van Europa met als spreker Europarlementariër Corien Wortmann-Kool.

Bijeenkomst

De eurocrisis heeft de afgelopen twee jaar geleid tot een sterkere Europese aanpak. De verdere wegen naar federalisering liggen open - inclusief grotere rol van het EP.
Barroso heeft in zijn 'Genuine Economic and Monetary Union' aangegeven dat de Europese Commissie zal ontwikkelen richting een Europese (economische) regering onder toezicht van het EP.

Is deze federalisering nodig, haalbaar en wenselijk? Zijn de huidige maatregelen voldoende om uit de crisis te komen. Is dit in het belang van Nederland? Heeft het EP in de ontwikkeling van de Europese economische structuur (6pack, 2pack) al een voorschot gegeven op deze ontwikkeling en laten zien dat zij beter instaat is om democratische controle uit te oefenen dan nationale parlementen?

Op deze vragen geeft Corien Wortmann-Kool, CDA-Europarlementariër en vicevoorzitter van de EVP-fractie, antwoord tijdens een lunchlezing op maandag 17 juni a.s. georganiseerd door Instituut Clingendael.

De lezing vindt plaats in het Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6 in Den Haag. Het debat staat onder leiding van Adriaan Schout, hoofd EU-studies bij Instituut Clingendael.

Programma maandag 17 juni

11.45             Inloop met een broodje
12.15             Opening en welkomstwoord
12.20             Lezing Corien Wortmann-Kool
12.50             Vragen en discussie
13.25             Afsluiting

Aanmelden

Als u deze lunchlezing wilt bijwonen, verzoeken wij u vriendelijk een email te sturen naar Carla Veltkamp  (cveltkamp@clingendael.nl).