Ga naar de inhoud

19 juni: Smarter rules for safer food

De voedselindustrie, gebouwd op de landbouw, is de op één na grootste economische sector binnen de Europese Unie. Met haar 'farm-to-fork'-beleid streeft de Unie naar een hoog niveau van gezondheid voor mens, dier en plant. Binnenkort gaan de Commissie, de Raad en het Europees Parlement met elkaar in onderhandeling over dit onderwerp. Nederland zal hier een belangrijke rol in spelen. Wil je meer weten? Kom dan naar onze bijeenkomst en stel je vraag!

Achtergrond van de bijeenkomst:

De voedselindustrie, gebouwd op de landbouw, is de op één na grootste economische sector binnen de Europese Unie (EU). Zij verschaft werk aan 48 miljoen personen en kent een omzet van €750 miljard per jaar. Met haar 'farm-to-fork'-beleid streeft de Unie naar een hoog niveau van gezondheid voor mens, dier en plant. De nadruk van dit EU-beleid ligt op het waarborgen van de veiligheid van het voedsel dat op ons bord belandt. Daarnaast draagt de EU zorg voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van dieren, de gezondheid van planten en de kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal. Het één kan niet zonder het ander.

Dankzij de Europese regelgeving kent Europa een hoog niveau van voedselveiligheid en een gezonde en hoogwaardige plantaardige en dierlijke productie. Op 6 mei 2013 heeft de Europese Commissie een pakket wetsvoorstellen uitgebracht  om de handhaving van gezondheids- en veiligheidsnormen in de voedselketen waar mogelijk te verbeteren de gezondheid van dieren en planten en de kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal nog verder te bevorderen. De voorstellen voorzien in verbeterde mogelijkheden om risico's te beheersen. Daarnaast zorgen zij voor vereenvoudiging en modernisering van de relevante Europese regelgeving, zodat de uitvoeringslasten voor het bedrijfsleven af nemen. Daarmee wordt de concurrentiekracht van het bedrijfsleven in Europa versterkt.

Nederland is een belangrijke lidstaat in de komende onderhandelingen op bovenstaand terrein tussen de Commissie, de Raad en het Europees Parlement, alsook in het grotere politieke debat over deze onderwerpen. We waarderen daarom ten zeerste dat de heer dr. Robert Baayen, medewerker van de Commissie bij DG Gezondheid en Consumenten (DG SANCO), naar Den Haag komt om een presentatie te geven over de essentie van het pakket wetsvoorstellen. Hierbij zal gelegenheid zijn om vragen te stellen en de middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Praktische informatie:

• Woensdag 19 juni 2013
• 15.00 tot 16.30 uur met aansluitend een netwerkborrel
• Huis van Europa, Korte Vijverberg 5, Den Haag
• Aanmelden is verplicht via comm-rep-nl-events@ec.europa.eu