Ga naar de inhoud

Kick Off Europees Jaar van de burger in Nederland

In het Europees Jaar van de burger 2013 gaat de aandacht uit naar de rechten die iedereen in de Europese Unie als burger van de EU geniet. Meer dan 500 miljoen Europeanen plukken hier dagelijks de vruchten van, net als de Europese economie. Op vrijdag 15 maart vindt de kick off van het Europees Jaar van de burger plaats in het Huis van Europa.

2013 wordt een cruciaal jaar voor de EU en haar lidstaten. The European Year of the Citizens Alliance (EYCA) streeft ernaar om in 28 landen tot een zinvolle agenda van burgers te komen. Deze agenda levert concrete aanbevelingen om Europese en nationale regeringsleiders om burgers beter te betrekken bij het bestuur en besluitvorming en burgers meer instrumenten in handen te geven om te participeren in besluitvormingsprocessen en deze processen te controleren. Als coordinator van het EYCA NL biedt Netwerk Democratie een platform voor alle maatschappelijke organisaties om 2013 tot een succesvol jaar van de burger te maken.

Programma:

13:30 Inloop en koffie

14:00 Inleidingen en paneldiscussie onder leiding van Yvonne Zonderop

Wanneer is het Europees Jaar van de burger een succes?

Met korte inspirerende lezingen door: Tanja Jadnanansing, Chris Kijne, Marietje Schaake, Andy Klom, Wim Manuhutu en Seth Lievense

15:15 Inleiding & spelregels 'Open Space' door Corline van Es

15:30 Agenderen & Pitchen door alle aanwezigen

16:00 Werksessies in kleinere groepen

16:45 Plenaire terugkoppeling

17:00 Borrel

Praktische informatie:

15 maart 2013, 13.30-17.00 uur
Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6 in Den Haag
Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Netwerk Democratie, info@netdem.nl

Aanmelden kunt u via dit aanmeldformulier