Ga naar de inhoud

11 april: "Europa voor de regio's - de regio's voor Europa": Debat in het Huis van Europa met leden van het Europees Parlement

Dit debat wordt georganiseerd door Stadsgewest Haaglanden.


Waar: Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6 2513 AB Den Haag (http://huisvaneuropa.adagio4.eu/)

Wanneer: Vrijdag 11 april 2014, van 13.00 uur tot 15.00 uur, inloop met lichte lunch vanaf 12.30 uur, met aansluitend een borrel.


Met wie:  
In de discussie nemen de volgende leden en kandidaat-leden van het Europees Parlement deel  :
• M. Smit (VVD)
• Gerben-Jan Gerbrandy (D66)
• Bas Eickhout (GroenLinks)
• Nejra Kalkan (PvdA)


En hun provinciale, lokale en regionale collega's:
• Rogier van de Sande (gedeputeerde Europa en Internationaal beleid provincie Zuid-Holland)
• Henk Kool (wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie, Gemeente Den Haag)
• Jan Hoekema (portefeuillehouder Europa, DB Haaglanden/burgemeester Wassenaar
• Bas Verkerk (portefeuillehouder Ruimte, DB Haaglanden/burgemeester Delft/ lid van het CvR
• Marcel Houtzager, portefeuillehouder Groen, recreatie en toerisme, DB Haaglanden, wethouder Leidschendam-Voorburg
• Michel van Bezuijen - burgemeester gemeente Rijswijk
• R. Buddenberg - portefeuillehouder jeugdzorg DB Haaglanden / burgemeester Gemeente Pijnacker-Nootdorp

                          
Opzet: Discussie op thema's van wederzijds belang voor gemeenten, regio en de Europese instellingen (EP,  EC, CvR).

De thema's:

1. Regionale vraagstukken: de regio's en de stedelijke gebieden als economische motor van de Europese Unie. Het belang van het integraal samenwerken  op het gebied van economie, innovatie, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, milieu en groen op een passend schaalniveau te organiseren.
2. Gemeentelijke vraagstukken: werkgelegenheid, jeugdwerkloosheid, immigratie, zorg, cultuur en onderwijs en de afstemming met het Europees beleid
3. Het  belang van het Europees beleid: voor de gemeenten en regio. Rekening houden met de Europese doestellingen in de gemeentelijke werkprogramma's.
4. Europa als inspiratiebron: op welke wijze kan inbreng van EP-leden leiden tot beter aansluiting van projecten bij Europese beleidsprogramma's?
5. De staat van de Europese Unie: wat is er nodig om de diverse niveaus van besturen (van EP tot gemeentes) weer op een lijn te krijgen?


Aanmelden:
graag vóór  8 april a.s bij:

Stadsgewest Haaglanden
Mevr. Drs T. Velinova
T.Velinova@haaglanden.nl
+31 70 7501 685
+31 6 18390830