MNR-Bijeenkomst 'Dichterbij Brussel' - Donderdag 3 september 2015

Programma:

15:00 uur

Welkomstwoord en presentatie door het hoofd van het Informatiebureau van het Europees Parlement, Eduard Slootweg. Eduard Slootweg zal onder andere ingaan op het Europese besluitvormingsproces en de rol van Nederland hierin. Hij vertelt wat het Huis van Europa precies doet.


15:25 uur

Presentatie door Dr. Carlos Reijnen, universitair docent Oost-Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. De heer Reijnen doet onderzoek naar de Europese integratie, in het bijzonder naar de rol van Centraal- en Oost-Europa daarin.  De heer Reijnen neemt ons mee in Europese integratie en in de achtergronden van de Europese besluitvorming. Hoe probeert de EU, en in het bijzonder de Europese Commissie, de politieke verhoudingen tussen de lidstaten te kanaliseren? En wat is de invloed van de Oost-West en Noord-Zuid verhoudingen op de besluitvorming in de EU?

17.15 uur

Afsluiting met een gezellige netwerkborrel

Als jij meer te weten wil komen over de Europese Unie, dan mag je deze bijeenkomst niet missen. Kom ook en meld je snel aan per reply-mail: postbus.mnr@minbzk.nl