Beeldvorming over Europa

Kom ook! Een panel discussie over het ideaalbeeld van destijds en de huidige realiteit. Maandag 16 november van 15 uur tot 18 uur

De Europa afdelingen van vijf grote politieke partijen organiseren samen op maandagmiddag 16 november een paneldiscussie rond het thema beeldvorming over Europa. Aan bod komt  het ideaal beeld dat men destijds van een "Verenigd Europa" had, en hoe dit een halve eeuw later gezien wordt. Heeft het enthousiasme van weleer plaats  gemaakt voor scepticisme? Speelt dit alleen in Nederland, hoe is bijvoorbeeld de situatie in Duitsland? Welke rol speelt de (populaire) pers daarbij?.  Volgt de politiek tegenwoordig het beeld bij het publiek of geeft ze deze juist vorm? Onderstaande sprekers zullen op basis van hun expertise op deze en verwante vragen ingaan, om ons inzicht in het thema te vergroten.

Sprekers:
Godelieve van Heteren (Europese Beweging Nederland)
Hans Vollaard (Universiteit Leiden)
Benjamin Dürr (correspondent Duitse media)
Wim de Wagt (historicus, journalist en schrijver)
Patrick Bijsmans (Universiteit Maastricht)
Rob de Bruin (Universiteit van Amsterdam)

Gespreksleiders:
Catharina Rinzema (ProDemos)
Arnout Mijs (Instituut Clingendael)

Organisatie:
De Europa afdelingen van CDA, D66, Groen Links, PvdA en VVD.
Plaats: Het huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6,  2513 AB Den Haag (vlakbij het Binnenhof).
Datum en tijd: maandag 16 november start: 15 uur, einde: 18 uur.
Toegang gratis, aanmelding verplicht via: BeeldvormingEuropa@gmail.com
let op: beperkt aantal plekken beschikbaar