bureau buitenland VPRO presenteert: Café Europa!

Serie Café Europa! start op donderdag 24 september

24 september


Afl.1: Europa en het klimaat. Hoe realistisch zijn de EU klimaatambities? Moet de EU het voortouw willen nemen in het mondiale klimaatdebat? Zo ja, welke effecten zal dit hebben op de economie? Ook zal er uitgebreid aandacht zijn voor de komende klimaattop in Parijs. Met Jeroen van der Veer, Marjan Minnesma en Mark van Stiphout.

Presentatie Chris Kijne

Muziek van Egle Petrosiute met begeleiding van Laurence Fish en Matheus Nicolaiewsky.

Aanmelden via www.vpro.nl/cafeeuropa